Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας μας που παρέχεται στον επισκέπτη από την επίσκεψη του σε αυτήν, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.
Η πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη νομοθεσία. Δηλώνουμε ρητά ότι δε θα ενημερώσουμε μεμονωμένα έκαστο χρήστη του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου έχουν επέλθει, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.
Όροι χρήσης
Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοτόπων
Η οργάνωση μας, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας από χρήστες, συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών, εντός της ιστοσελίδας μας και μόνο.
Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να δούμε την πορεία τους μέσα σε αυτήν και να καταλάβουμε ποια τμήματα της ιστοσελίδας μας θεωρούνται πιο ενδιαφέροντα.
Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Η οργάνωση μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπουμε με την χρήση υπερσυνδέσμων (Hyperlinks). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες αυτές οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους υπευθύνους εκείνων των ιστοσελίδων, οι οποίοι υπεύθυνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η οργάνωση μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η ως άνω πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι απόλυτα νόμιμοι, ακολουθώντας τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, νομικό ή ηθικό, ή θεωρείτε πως υφίσταται πρόβλημα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική μας ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε εσείς απευθείας στην ιστοσελίδα μας ή μέσω τρίτων στους οποίους απευθύνεστε για την κράτηση δωματίου (τουριστικά γραφεία, παγκόσμια συστήματα διανομής/GDS και ηλεκτρονικά συστήματα/ πλατφόρμες κλπ.), καθώς και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην επιχείρησή μας.

Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε (λαμβάνουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
1. Προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως
i) Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, καθώς και στοιχεία ανηλίκων τέκνων σας που διαμένουν μαζί σας σε ξενοδοχείο μας)
ii) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας),
iii) Αριθμός δωματίου, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας, (εταιρεία πτήσης).
2. Στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών π.χ. ΑΦΜ και ΔΟΥ.
3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω συστημάτων κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής σε χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχομένων/εξερχομένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιμακοστασίων), στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων μας, καθώς και της επιχείρησής μας. Τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται αυτόματα μετά από 168 ώρες.
Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα στοιχεία που υποχρεούμαστε να συλλέγουμε από το νόμο, τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τα στοιχεία που επιβάλλονται από την ξενοδοχειακή νομοθεσία τηρούνται για δέκα χρόνια, ενώ τα δεδομένα τιμολόγησής σας για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης, για 20 έτη από την εκτέλεση των όρων του συμβιβασμού, εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.

Πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι υποχρεωτικά από το νόμο ή τη σύμβαση (π.χ. προτιμήσεις σας), διατηρούνται κατ’ αρχήν για δύο (2) χρόνια από την τελευταία διαμονή σας σε ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας παρά μόνο σε περιπτώσεις υπερέχοντος έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά η συμμόρφωσή μας σε αιτήματα Δημόσιων αρχών ή η διαχείριση ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων.

Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) διαγράφονται αυτομάτως μετά από 168 ώρες, εκτός αν καταγράψουν παράνομη πράξη, οπότε διατηρούνται το αργότερο μέχρι 3 μήνες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αυτό το κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε μια περισσότερο εξατομικευμένη εμπειρία. Ενδέχεται να συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία απευθείας και μέσω των συνεργατών μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.
Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη, στο smartphone του ή σε άλλη συνδεδεμένη στο διαδίκτυο συσκευή για τη μοναδική αναγνώριση του browser του επισκέπτη ή την αποθήκευση πληροφοριών & ρυθμίσεων στο browser, όπως η γλώσσα προτίμησης.
Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του site του για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό μπορεί να κάνει την επόμενή σας επίσκεψη ευκολότερη και τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς.
Τα cookies δε μπορούν να εκτελεστούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δε μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δε μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αλλά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Η χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες:
Αυστηρά και Μόνο τα Αναγκαία cookies
Αυτά τα cookies είναι ουσιώδη για να διεξάγεται μια συναλλαγή ή ένα αίτημα που υποβάλετε εσείς. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την αποθήκευση («απομνημόνευση») πληροφοριών που παρέχονται από εσάς κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο για να στείλετε ή παρακολουθήσετε ένα πακέτο και τη διαχείριση της κατάστασης σύνδεσής σας κατά την επίσκεψή σας.
Λειτουργικά Cookies
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται επιλογές που έχετε κάνει με σκοπό να παρέχει λειτουργικότητα για δικό σας όφελος. Για παράδειγμα, τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται ρυθμίσεις συγκεκριμένες για σας, όπως την επιλογή της χώρας σας και κατάσταση συνεχούς σύνδεσης εάν επιλεχθεί από εσάς και να εμφανίζει προηγούμενες αποστολές, πακέτα υπό παρακολούθηση και άλλες εξατομικευμένες λειτουργίες.
Αναλυτικά Cookies
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου στο οποίο κάνετε κλικ καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και του σχεδιασμού του ιστότοπου. Αυτά τα cookies μπορεί να παρέχονται από τον τρίτο πάροχο αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τους ιστότοπους μας.
Στοχευμένα Cookies
Αυτά τα cookies θυμούνται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστότοπου έτσι ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε προωθητικές και άλλες στοχευμένες πληροφορίες προς εσάς στον ιστότοπό μας.
Cookies Πρόληψης Απάτης
Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που μας βοηθούν να σταματήσουμε δόλια χρήση της Ιστοσελίδας.
Cookies Ανίχνευσης
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το πως οι χρήστες φτάσανε στην Ιστοσελίδα. Χρειάζεται να το καταγράφουμε αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε κατάλληλα τους Συνεργάτες μας.
Cookies για τη μέτρηση επιδόσεων του site
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.
Όταν παρέχονται στην Ιστοσελίδα, συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές οι ιστοσελίδες θα έχουν τα δικά τους cookies και πολιτικές απορρήτου που θα διέπουν οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να υποβάλετε. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα τρίτων μερών, παρακαλούμε διαβάστε τα cookies και τις πολιτικές απορρήτου τους πριν το κάνετε.
Αναθεώρηση ρυθμίσεων περί λειτουργίας cookies στο Browser
Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, επισκεφτείτε την κατάλληλη σύνδεση παρακάτω.
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστικών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην www.allaboutcookies.org. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.
COOKIES και Pixel Tags
Η εταιρια μας μπορει να συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν κάνετε χρήση των Δικτυακών Τόπων μας. Χρησιμοποιούμε ποικιλία μεθόδων, όπως cookies και ετικέτες pixel, για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται (i) η διεύθυνση IP σας, (ii) ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, (iii) μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός συσκευής και τύπο συσκευής, (iv) τομέας (domain), τύπος και γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, (v) λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος, (vi) χώρα και ζώνη ώρας, (vii) προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους, (viii) πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς Τόπους μας, όπως αριθμός κλικ, αγορές, δηλωμένες προτιμήσεις, και (ix) χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL. Χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθούμε τη χρήση των Δικτυακών Τόπων μας από τους πελάτες μας, καθώς και για να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις τους. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή τους εμπειρία. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να αποκτήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση με διαδικτυακούς τόπους, να εντοπίσουμε τάσεις και να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους Δικτυακούς Τόπους μας.

Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε οποτεδήποτε και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την διεύθυνση επικοινωνίας μας casadikimolos@gmail.com και εμείς άμεσα θα το διαβιβάσουμε προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρίας μας:
1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.
2. “Δικαίωμα διόρθωσης” δηλαδή να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα σας (π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
3. “Δικαίωμα διαγραφής” δεδομένων που δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή στην περίπτωση που η διαγραφή επιβάλλεται από το νόμο.
4. “Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας” για δεδομένα που έχετε ζητήσει να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε καθώς και στην περίπτωση που η εταιρεία μας οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα σας, αλλά εσείς θέλετε να τα διατηρήσουμε αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό π.χ. για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να προβάλετε νομικές αξιώσεις.
5. “Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων” δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και/ή να τα διαβιβάσουμε κατευθείαν σε τρίτους, που εσείς θα μας υποδείξετε. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω «Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας»).
6. “Δικαίωμα εναντίωσης” δηλαδή να επικαλεστείτε ιδιαίτερους λόγους για να μην υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας.
i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.
ii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.
iii) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.
7. Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων ως ανωτέρω.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και/ή των ανήλικων τέκνων σας δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).